Новият консуматор - кой е и за какво се бори?

burberry.jpg
Ако си мислиш, че икономиката е по-важна от околната среда, опитай да задържиш дъха си, докато броиш парите си.
— Д-р Гай Макферсън, преподавател в Унивеситетa Аризона

Твърде дълго време основен фактор при покупка на даден продукт беше цената му. В резултат, старата поговорка се оказа вярна - евтиното наистина излезе скъпо. Струваше животите на стотици хора затрупани под отломките на внезапно пропаднала нелегална текстилна фабрика в Индия. Струваше замърсените води, отсечените гори, обезцветените океански корали.

След като станах свидетел на всичко това, консуматорските ми навици започнаха да се променят. Започнах да припознавам значението на думи като устойчиво потребление, прозрачност и автентичност. Тази тенденция на осъзнато пазаруване,  която се случва на глобално ниво, икономистите наричат "новото консуматорство". Тя е свързана с навлизането на съвсем нови ценности при взимането на решение за покупка.

Прозрачни процеси

Съвременният потребител е наясно с екологичните проблеми и некоректните условията на труд, затова изисква прозрачност по отношение на създаването на самия продукт. Какви ресурси се използват? Откъде се извличат? Как се обработват? Кой ги обработва? Доброволно ли работи? Разкриването на тази информация позволява на обикновения човек да стартира открит диалог с малки компании, като TS Designs, да стане съмишленик на тяхната кауза и да си тръгне като клиент, за сметка на "взаимоотношенията" им с международните конгломерати.

Автентичност на бранда

Очаквам брандовете да демонстрират ценности, които отразяват истинската история и култура на компанията, а не новосъздаден морал, в съзвучие с актуалните теми на деня. С прехода от икономика на услугите към икономика на преживяванията, потребителите все по-усърдно търсят отговор на въпроса кое е реално и кое - не. Брандът Burberry, например, залага на ценности като шотландското наследство и оригиналната изработка. С това успяват да се докажат като автентични и са предпочитан избор за ценителите повече от 160 години.  

Споделена икономика

AirBNB и Uber направиха живота ми по-лесен и достъпен за толкова кратко време, че на драго сърце прегърнах идеята за споделена икономика още в нейната зора. Този бизнес модел успя да промени статуквото в сектори като мода, туризъм, недвижими имоти и продължава да набира популярност. Допада ми, защото свързва хората и бизнеса с необходимите им ресурси в правилното време, на правилното място и срещу правилната цена. А потребителите остават с усещането, че имат силата със собствения си принос да променят ситуацията към една по-ефективна икономика.

Оптимизирам.

ShoppingNadya Nikolova