Колко е сложен живота?

Хората (в Тайланд) имат много свободно време, но най-вече имат време да бъдат насаме със себе си. А когато имат време да бъдат със себе си, имат време да разберат себе си. Едва когато разберат себе си, могат да осъзнаят какво искат в своя живот. Тогава много хора виждат, че искат щастие, че искат любов, че искат наслада в живота си.
— Джон Джандай, основател на Център за себедостатъчност Пун Пун в Тайланд