Купувам вещи не с пари, а с време от живота си (Част 1)

bash_time.jpg

Всеки ден, купувайки си различни неща, ние разменяме пари срещу храна, дрехи, подслон, за възможността да си заредим телефона и да гледаме кабелна телевизия. Размяната на банкноти срещу вещи или услуги ни е станала като втора природа. Стигнали сме до там, че измерваме успеха в живота по сумите, които получаваме или съответно можем да си позволим да платим за даденo нещо. 

Една от основните причини за това е обществото, в което живеем днес. Водени сме от социо-културни очаквания, които изискват от нас да разменяме пари, за да притежаваме (както правят всички останали) и го правим с голяма охота. Купуваме, получаваме, продаваме на свой ред и придобиваме пари, влизайки в един порочен кръг. 

Лесно е да се изгубиш в подобна ситуация, понеже от деца сме научени, че за да получим важни неща като храна и дрехи, трябва да разполагаме с пари. На практика, финансовият обмен е невидим навик за нас, понеже го упражняваме откакто се помним. Но проблемът в тази система не са парите, те са просто инструмент. Вредата, която парите причиняват, е да скрият от нас истинската валута с която разполагаме - времето.

Изразходваме време, докато се придвижваме до офиса, за да изпълняваме задачи за нашия пряк ръководител. На работното място, обменяме време срещу възможността да осигурим прехрана на семейството си. Ако разговаряме с друг човек, също инвестираме време в размяна на тяхната компания и размисли. Когато прекарваме време да порицаваме децата си, го правим с надеждата да ги превърнем във възпитани членове на обещството. Готови сме да отделим време за всички неща, които намираме за важни в нашия живот.   

Времето, за разлика от парите, обаче, е ограничен ресурс. Не знаем с колко точно разполагаме в рамките на един живот, но знаем, че при него няма опция за овърдрафт. Когато започнах да медитирам върху времето и неговите граници, започнах налагам крути ограничения и да пре-приоритизирам нещата, които преди величаех. 

Превалутирам.

P.S. Практични съвети за приоритизиране на времето може да отриете в Част 2.

Shopping, TimeNadya Nikolova